Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Семенівська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04358589) був реорганізований і увійшов до складу Студениківської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Програми

 Про затвердження Програми

розвитку фізичної культури і спорту

в с. Семенівка на 2019 рік. 

         З метою покращення організаційного, нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного  забезпечення сфери фізичної культури і спорту, оздоровлення широких верст населення територіальної громади, пропаганди здорового способу життя в молодіжному середовищі, керуючись ст. 26 , 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Програму розвитку фізичної культури і спорту в с. Семенівка на 2019 рік (додаток 1).

2.Встановити, що дія цієї Програми поширюється на територію   сільської ради.

3.Це рішення підлягає оприлюдненню на інформаційних стендах сільської ради.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову постійної  комісії сільської ради з питань регламенту, депутатської етики, контролю за виконанням та законності  рішень ради.

Сільський   голова:                                                                                  М.М.Кочерга

 

   Додаток №1                                                                                                                                             

      до рішення № _______________                                                                                    

                                                                                                    сесії Семенівської  сільської ради

  від _____________________року

 

Програма  розвитку фізичної культури і спорту

с. Семенівка на  2019 рік

 

 

1. Загальні положення                                                                                      

2. Мета Програми                                                                                              

3. Основні завдання Програми 

4. Напрями реалізації Програми

5. Фінансове забезпечення Програми

6. Медичне забезпечення Програми 

7. Інформаційне забезпечення                                                                          

8. Очікувані результати виконання Програми                                              

9 Механізм реалізації та контроль за виконанням Програми                                     

  Паспорт Програми

 

 

1.

 

Ініціатор розроблення Програми

 

 

Семенівська  сільська рада

 

 

2.

 

Розробник Програми

Виконавчий комітет Семенівської  сільської ради

 

 

3.

 

Учасники  Програми

Виконавчий комітет Семенівської сільської ради

 

 

4.

 

Відповідальний виконавець Програми

Виконавчий комітет Семенівської сільської ради

 

5.

 

Терміни реалізації Програми

 

 

2019 р.

 

6.

 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

 

65000 гривень

1. Загальні положення. 

Фізична культура і спорт є важливою складовою частиною виховного процесу дітей і підлітків, учнівської та студентської молоді і відіграють значну роль у зміцненні здоров’я, підвищенні фізичних і функціональних можливостей організму людини, забезпеченні здорового дозвілля, збереженні тривалості активного життя дорослого населення.

Світовий досвіт свідчить що рухома активність людини протягом усього життя сприяє профілактиці захворювань та зміцненню здоров’я. За інтегральним показником здоров'я населення  яким є середня очікувана тривалість життя людини , Україна посідає одне з останніх місць в Європі. В Україні діє Державна програма розвитку фізичної культури і спорту затверджена Постановою  Кабінету Міністрів України. В нашому селі ситуації у сфері фізичної культури та спорту знаходиться на недостатньому рівні. До занять фізичної культури і спортом залучена невелика кількість населення. Ситуація, що склалася у сфері фізичної культури і спорту зумовлена такими фактами : відсутністю будь якої програми у сфері фізичної культури і спорту, відсутнє бюджетне фінансування ( з сільського бюджету не виділяється жодних коштів на спортивно - масові заходи , на підтримку футбольної команди села та учасників інших змагань, відсутнє залучення позабюджетних коштів, практично нульовий обсяг інвестицій, незадовільний стан матеріально – технічної бази, повна відсутність спортивної інфраструктури.

Недостатня увага приділяється фізичному вихованню в сім’ях, відбувається згортання фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у виробничій сфері.

Зазначені проблеми розвитку фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи та зумовлені ними негативні соціальні наслідки не знайшли адекватного відображення у суспільній свідомості як проблеми загально соціального значення. Громадська думка та соціальна практика здебільшого ігнорують можливості фізичної культури і спорту у вирішенні важливих соціально-економічних проблем. Це призвело до значного погіршення фізичного стану працездатної частини населення, зростанню захворювань, посиленню проявів тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії тощо.

Звідси випливає гостра потреба у визначенні програмних підходів та   пріоритетних напрямів фізичного виховання, фізичної культури і спорту, необхідності формування, насам- перед у молоді, позитивного іміджу спортивно-масової роботи, які б забезпечували ефективне функціонування галузі в сучасних умовах.

2. Мета Програми.

            Мета розвитку фізичної культури і спорту спрямована на роз’яснення існуючих проблем шляхом удосконалення відповідних організаційних та нормативно-правових механізмів та здійснення комплексно-пріоритетних заходів: проведення фізкультурно – оздоровчої та спортивно - масової роботи в місцях масового відпочинку громадян, забезпечення розвитку заняття спортом, серед дитячо-юнацького населення села поліпшення нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, медичного та інформаційного забезпечення

3. Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

  • проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в  с.Семенівка та Леляки, за місцем проживання та відпочинку.,    
  • інтегрування ефективних (іноваційних) форм і методів фізкультурно-спортивної діяльності та розвиток різних  видів спорту з урахуванням місцевих особливостей і економічних факторів;
  • збереження наявної, з подальшим удосконаленням, матеріально– технічної бази, поліпшення умов її функціонування;
  • удосконалення системи підготовки футбольної команди села, створення умов для  функціонування  гуртків;
  • підвищення рівня нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного та інформаційного забезпечення.

 4. Напрями реалізації Програми.

Реалізація Програми здійснюються за такими напрямами:

4.1.Здійснення заходів щодо облаштування спортивних  майданчиків  в с. Семенівка та Леляки.

4.2.Забезпечення участі в районному чемпіонаті з футболу та покращення матеріально-технічної бази, футбольного клубу с. Семенівка “Семенівка”.

4.3.Забезпечити  участь спортивної команди с. Семенівка  в районній спартакіаді, чемпіонаті та кубкових  матчах, організованих федерацією футболу.

4.4.Покращення організаційного, нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту.

4.5.Під час складання проектів бюджету на поточний рік передбачити кошти на  виконання завдань Програми.

5. Фінансове забезпечення Програми.

    Програма розвитку фізичної культури і спорту с. Семенівка та Леляки реалізується за рахунок бюджету сільської ради, позабюджетних коштів, благодійних фондів та організацій,  комерційних структур, які працюють в сільській місцевості та в галузі агропромислового комплексу.

     Обсяг фінансування програми становить 65 000  гривень.

5.1. Виділити кошти на матеріальне забезпечення футбольного клубу «Семенівка», а саме:

    5.1.1 Оплата  послуг медпрацівникам.

    5.1.2 Оплата проїзду футболістів, адміністрації футбольного клубу та вболівальників на виїздні матчі.
    5.1.3 Утримання футбольного поля, спортивного обладнання.

    5.1.4 Придбання спортивної форми, інвентаря, засобів першої медичної допомоги.

    5.1.5 Виготовлення спортивної атрибутики та символіки.

Розміри витрат по цим пунктам визначають за рішенням правління  футбольного клубу в залежності від наявних коштів.

6.    Медичне забезпечення програми.

6.1Здійснювати заходи щодо забезпечення діяльності та зміцнення матеріально - технічної бази Семенівської медичної амбулаторії.

6.2.  Залучати медичних працівників  під час проведення спортивних змагань на території села для забезпечення надання кваліфікованої невідкладної медичної допомоги учасникам змагань.

7.Інформаційне забезпечення

7.1. Удосконалювати систему інформування населення про позитивний вплив на людину оптимальної рухової активності, в тому числі шляхом проведення соціальної реклами масового зайняття спортом , як важливого чинника здорового способу життя з метою залучення жителів села до регулярних фізкультурно -  оздоровчих програм.

7.2. Інформувати населення територіальної громади щодо часу та дати проведення спортивно-масових заходів

8. Очікувані результати виконання Програми.

Виконання Програми дасть можливість:

  • збільшити до 15 відсотків загальної чисельності населення кількість громадян залучених до різних видів фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;
  • поліпшити результати виступу сільської футбольної команди   в чемпіонаті району;
  • сформувати систему підготовки резерву для футбольної команди села, забезпечивши охоплення школярів заняття спортом;
  • зменшити на 60 відсотків кількість дітей, учнівської та студентської молоді, які віднесені за станом здоров’я до спеціальної медичної групи;
  • зменшити на 10 відсотків середню кількість днів тимчасової непрацездатності через хворобу.

9. Механізм реалізації та контроль за виконанням Програми.

 При придбанні матеріальних цінностей, а саме спортивного інвентарю надається :

- договір з постачальником;

- накладна про одержання товару;

- копія установчих документів;

- копія податкового номеру.

 Координація діяльності та контроль за виконанням  Програми  розвитку фізичної культури і спорту на 2019 рік покладається на голову виконавчого комітету.    

Секретар:                                                            В.М.Жеребко


Затверджено сесією Семенівської сільської ради № 172-22-07 від 07.06.2017 року.

ПРОГРАМА

 відпочинку та оздоровлення дітей Семенівської  сільської ради на 2017 рік

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2017 рік створена відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» та програми Київської облдержадміністрації від 04.03.2009 № 149. Турбота про здоров'я дітей є одним з основних завдань держави до проблем підростаючого покоління. Протягом останніх років спостерігається погіршення стану здоров'я дітей. Вплив постійно діючих факторів ризику, в тому числі стресові перевантаження, зокрема у шкільному віці, призводить до порушення механізму саморегуляції фізіологічних функцій і сприяє розвитку у дітей хронічних захворювань.

Залишається високим рівень інвалідності серед дітей, що є одним з найбільш несприятливих явищ у комплексі характеристик стану здоров'я та соціального благополуччя населення.

Відмічається тенденція до зростання кількості дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Розв'язання проблеми відпочинку та оздоровлення дітей насамперед повинно вирішити питання забезпечення соціального захисту дитинства, реалізації права на оздоровлення та відпочинок підростаючого покоління.

2. МЕТА ПРОГРАМИ

 Метою Програми є створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей.

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ:

Збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення;

Удосконалення мережі дитячих оздоровчих закладів;

Поліпшення матеріально-технічного, науково-методичного забезпечення діяльності дитячих оздоровчих закладів;

Створення сприятливих умов для реалізації соціально-педагогічних, медико-оздоровчих інноваційних проектів відпочинку та оздоровлення дітей;

Зміцнення кадрового потенціалу та підвищення престижу праці в дитячих оздоровчих закладах.

4. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Відпочинкова зміна - період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку не менше 14 днів;

оздоровча зміна - період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку не менше 21 дня, протягом якого дитина отримує послуги з оздоровлення та відпочинку;

відпочинок - комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, що забезпечують організацію дозвілля дітей, відновлення фізичних і психічних функцій дитячого організму, сприяють розвитку духовності та соціальної активності дітей, що здійснюються в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку протягом відпочинкової зміни;

оздоровлення - комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на поліпшення та зміцнення фізичного і психічного стану здоров'я дітей, що здійснюються в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку протягом оздоровчої зміни.

5.ТИПИ ДИТЯЧИХ ЗАКЛАДІВ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ

1. До дитячих закладів оздоровлення належать:

- дитячий заклад санаторного типу - заклад, у якому діти перебувають цілодобово і де поряд з оздоровчими надається комплекс медичних послуг, спрямованих на поліпшення стану їхнього здоров'я, запобігання захворюванням. З урахуванням природно-кліматичних умов, наявної лікувально-оздоровчої бази, кадрового забезпечення такі заклади можуть бути спеціалізованими;

- дитячий центр - заклад, що функціонує протягом року, в якому діти перебувають цілодобово. Центр має відповідне кадрове забезпечення, спеціально відведену територію, матеріально-технічну базу, які відповідають санітарно-гігієнічним нормам, для організації оздоровлення, відпочинку та навчання дітей;

- позаміський заклад оздоровлення та відпочинку - заклад, що функціонує протягом року, сезонно або під час канікул, у якому діти перебувають цілодобово. Заклад повинен мати спеціально відведену територію, що знаходиться в курортній або заміській зоні, матеріально-технічну базу, що відповідає санітарно-гігієнічним нормам, кадрове забезпечення для організації оздоровлення. Відповідний заклад також може належати до закладу відпочинку.

2. До дитячих закладів відпочинку належать:

- табір з денним перебуванням - табір, тимчасово утворений у навчальному закладі, закладі культури, охорони здоров'я, фізичної культури та спорту, в якому забезпечується належний догляд за дітьми, виховний процес, їх повноцінне дозвілля, розвиток творчих здібностей та інтересів і де діти перебувають протягом дня, але не менше 6 годин;

- дитячий заклад праці та відпочинку - заклад з денним або цілодобовим перебуванням, у якому поряд з відпочинком організовується трудова діяльність з метою формування у дітей трудових інтересів і навичок;

- наметове містечко - тимчасово діючий заклад з денним або цілодобовим перебуванням, облаштований на спеціально відведеній території, що відповідає санітарно-гігієнічним вимогам та нормам, у якому здійснюється комплекс заходів, спрямованих на формування у дітей навичок безпечної життєдіяльності, самообслуговування, колективізму.

3. Оздоровчі, відпочинкові та профільні зміни можуть комплектуватися одночасно дітьми всіх вікових груп. Перерва між змінами не має бути менше двох днів.

4. Для оздоровлення та відпочинку дітей можуть використовуватися санаторно-курортні заклади, пансіонати, бази відпочинку, санаторії-профілакторії, оздоровчі комплекси підприємств, установ та організацій, професійних спілок за умови надання зазначеними закладами послуг з оздоровлення та відпочинку відповідно до державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку дітей.

6.ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

(Видатки, пов'язані з відпочинком та оздоровленням дітей , здійснюються за рахунок виділених в установленому порядку коштів з відповідних бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, професійних спілок, фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, коштів, передбачених на оздоровлення дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, Всеукраїнського фонду оздоровлення і відпочинку дітей та учнівської молоді, позабюджетних фондів, а також добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, коштів батьків та інших джерел , не заборонених законодавством.)

7.ПРОГНОЗОВАНІ  РЕЗУЛЬТАТИ  ВИКОНАННЯ  ПРОГРАМИ

 Виконання Програми дасть змогу:

1.  Збільшити  кількість дітей,  охоплених     організованими формами відпочинку та оздоровлення, зокрема:

- дітей-сиріт та дітей , позбавлених батьківського піклування;

-дітей-інвалідів;

-дітей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

- дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей;

-дітей з девіантною поведінкою;

-дітей працівників органів   внутрішніх   справ, які   загинули під час виконання службових обов'язків;

- дітей, які  перебувають на    диспансерному обліку;

- талановитих та обдарованих дітей;

-дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

2. Зміцнити матеріально-технічну базу діючих дитячих оздоровчих закладів зокрема спеціалізованих і профільних оздоровчих закладів для дітей;

3. Урізноманітнити та підвищити якість оздоровчих послуг: забезпечити високий рівень    фахової підготовки    працівників оздоровчих закладів;

підвищити рівень науково-методичного та інформаційного забезпечення.

8.ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ НЕОБХІДНО ЗДІЙСНИТИ ТАКІ

ЗАХОДИ:

І. Забезпечення державної підтримки відпочинку та оздоровлення дітей:

1. Щороку брати участь у  районних нарадах, семінарах і тренінгах з питань підготовки до оздоровчої кампанії та підведення підсумків її проведення.

II. Організаційно-методичне, інформаційне та кадрове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей

1. Забезпечувати щорічне якісне оздоровлення дітей Семенівської сільської ради.

2.Передбачити своєчасне виділення коштів для організації впродовж літніх канікул оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

3. Передбачати виділення коштів для літнього оздоровлення дітей працівників агропромислового комплексу села.

4. Сприяти залученню підприємств, установ та організацій усіх форм власності, благодійних організацій та фондів щодо надання фінансової і матеріальної допомоги в організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей соціально - незахищених категорій.

5. Забезпечувати щорічне оздоровлення вихованців прийомних сімей з батьками-вихователями та  дітей, які перебувають під опікою.

6. Вжити заходів щодо профілактики дитячого травматизму, безпечної поведінки на воді та запобігання нещасним випадкам під час відпочинку та оздоровлення дітей.

7. Забезпечувати високий рівень безпеки та надійності транспортного обслуговування дітей під час перевезення їх до місць відпочинку і у зворотному напрямку, організовувати супроводження колон автобусів підрозділами ДАІ.

III. Медичне забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей

1. Забезпечити всіх дітей, які направляються в оздоровчі табори та санаторні заклади, безкоштовним медичним оглядом та відповідною медичною документацією.

2. Здійснювати санаторно-курортне оздоровлення дітей, хворих на цукровий діабет, у дитячих спеціалізованих оздоровчих закладах санаторного типу.

3. Активізувати роботу щодо оздоровлення дітей з обмеженими фізичними можливостями.

4. Сприяти обстеженню і лікування дітей у дитячих оздоровчих закладах лікарем-стоматологом.

              Сільський голова                                             М.М.Кочерга

9.КОШТОРИС

Витрат на реалізацію заходів Програми відпочинку та оздоровлення дітей Семенівської  сільської  ради в сумі 14000 грн.

          Сільський голова                                         М.М.Кочерга

          Головний бухгалтер                                    В.М.Демченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *