Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Семенівська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04358589) був реорганізований і увійшов до складу Студениківської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Інформація про благоустрій

І Н Ф О Р М А Ц І Я

Про організацію робіт з благоустрою Виконавчим комітетом

 Семенівської сільської ради

 1. Ямковий ремонт дороги  від автотраси Київ-Харків  до центру  села Семенівка, планується подальший ремонт до центра села Леляки.
 2. Упорядкування смітника. В подальшому прохання висипати сміття у вириті котловани та ближче  до залісненої земельної ділянки.
 3. Встановлення паркану на межі кладовища, в кінці садиб по вулиці Молодіжній,  до 25.04.2019 року.
 4. Зкроновані  аварійні дерева біля клубу села Леляки та братської могили.    

 

Правила розміщення зовнішньої реклами

Семенівська сільська рада

Баришівського району Київської області

Виконавчий комітет

РІШЕННЯ  № 65

с. Семенівка                                                                   01  листопада  2018  року

Про затвердження правил 
на розміщення зовнішньої реклами

на території Семенівської сільської ради

     Відповідно до пп. 7 п „а” ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 22 Закону України „Про благоустрій населених пунктів”, ст. 7 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, ст. 16 Закону України „Про рекламу”, постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року № 2067, з метою формування і відновлення гармонічного, естетичного та безпечного середовища території  сільської ради, впорядкування розміщення засобів зовнішньої реклами, виконавчий комітет Семенівської сільської ради

ВИРІШИВ :

1. Затвердити Правила розміщення зовнішньої реклами на території  Семенівської сільської ради (додається)

2. Виконавчому комітетові  оприлюднити Правила розміщення зовнішньої реклами на території Семенівської сільської ради у встановленому порядку.

Сільський голова                                                                         М.М. Кочерга

 

                                                                                 Додаток 1

до рішення виконавчого комітету Семенівської сільської ради

                                                                                             від 01.11.2018  № 65

Правила розміщення зовнішньої реклами

на території Семенівської сільської ради

Баришівського району Київської області

1. Загальні положення

 1.1.  Правила розміщення зовнішньої реклами на території  Семенівської сільської ради (далі  - Правила)  розроблені відповідно до Законів України „Про  рекламу”, „Про  благоустрій населених пунктів" "Про захист прав  споживачів", "Про  місцеве  самоврядування в Україні";  „Про дорожній  рух”,  на підставі постанов Кабінету Міністрів України від 29.12.2003  р.  № 2067   „Про  затвердження  Типових  правил  розміщення  зовнішньої реклами”.

1.2.  Дані  Правила  регулюють правові  відносини  між  виконавчим комітетом   Семенівської сільської ради та фізичними або юридичними особами (незалежно від форми власності та підпорядкованості), що виникають у  процесі  розташування  елементів  зовнішньої  реклами  в  межах території  сільської ради.

Документ   визначає   порядок  надання  дозволів   на   розміщення зовнішньої реклами, їх переоформлення та скасування. Вказує вимоги до технічного стану рекламних засобів, їх установки, експлуатації та  демонтажу,  а також вказує орган, що здійснює  контроль  за дотриманням цих Правил.

1.3.  Дія документа поширюється на територію  сільської ради,  а  саме розташування  рекламних засобів на дорогах, вулицях, будинках  і  спорудах, у тому числі на відкритих майданчиках, площах, на зелених зонах та озеленених територіях, на елементах вуличного обладнання, зовнішніх  та  внутрішніх поверхнях,  а  також інших об'єктах, розташованих на відкритій місцевості.

1.4.  У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у наступних значеннях:

алея  -  дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на  бульварі, обсаджена як правило, з обох боків деревами та чагарниками;

дозвіл на розміщення   зовнішньої   реклами   -   документ    встановленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої  реклами на  підставі  рішення  виконавчого  комітету   сільської    ради,  який  дає  право  на розміщення  зовнішньої  реклами  на    певний строк у певному місці;

місце розташування  рекламного  засобу  –  площа   зовнішньої  поверхні  будинку, споруди, елемента вуличного  обладнання або відведеної   території   на  відкритій   місцевості   в межах населеного  пункту,  що  надаються  розповсюджувачу  зовнішньої реклами  в  тимчасове користування власником або  уповноваженим  ним органом (особою);

пішохідна доріжка  – елемент дороги, призначений для руху  пішоходів,  облаштований у її межах чи поза  нею  і  позначений    дорожнім знаком;

спеціальні  конструкції  – тимчасові  та  стаціонарні  рекламні    засоби   (світлові та   несвітлові,  наземні   та   неназемні    (повітряні),   плоскі   та   об’ємні біл-борди стенди,   щити,   панно,   транспаранти,  троли,  таблички, короби, механічні,  динамічні, електронні  табло,  екрани, панелі, тумби,  складні  просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі, флагштоки  тощо),  які    використовуються для розміщення зовнішньої реклами;

вивіска чи табличка - елемент на будинку, будівлі або споруді з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать такій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщений на зовнішній поверхні будинку, будівлі або споруди не вище першого поверху або на поверсі, де розташовується власне чи надане у користування особі приміщення (крім, випадків, коли суб’єкту господарювання належить на праві власності або користування вся будівля або споруда), біля входу у таке приміщення, який не є рекламою.

демонтаж  - заходи  із  розбирання  рекламного  засобу,  його  транспортування   на   спеціально   відведену   територію   для  подальшого  зберігання. При цьому вказані дії  не  передбачають    переходу   права   власності  на  рекламний  засіб.  Демонтаж незаконно  розміщених  та  технічно  несправних  рекламоносіїв,  підпадає  під  ознаки           самозахисту  територіальної  громади  у розумінні статті 19 Цивільного кодексу України;

договір на право тимчасового користування   місцями   для    розміщення зовнішньої  реклами - двостороння  угода, між  розповсюджувачем зовнішньої  реклами  та  сільською радою.

Підставою для його укладення є прийняття рішень:

а) уповноваженою особою  сільською радою про встановлення пріоритету;

б) виконавчого комітету  сільської ради про видачу дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

Договір на право  тимчасового  користування   місцями   для розміщення зовнішньої реклами реєструється уповноваженою особою;

заявник - фізична або юридична особа, що звертається до робочого органу із заявою про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами;

зовнішня  реклама  –  реклама, що розміщується  на  спеціальних тимчасових   і   стаціонарних  конструкціях,  розташованих   на    відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків,  споруд,   на  елементах вуличного  обладнання,  над  проїжджою  частиною вулиць і доріг;

рекламні засоби (рекламоносії) – засоби, що  використовуються для доведення реклами до її споживача;

уповноважена особа – посадова особа  сільської  ради,  яка уповноважена сільською радою регулювати  діяльність  пов’язану з розміщенням зовнішньої реклами на території  сільської ради;

розповсюджувач зовнішньої реклами - фізична або юридична особа, яка здійснює розповсюдження зовнішньої реклами;

самовільно встановлений рекламний засіб – рекламний засіб, що характеризується хоча б однією з наступних ознак:

- розміщується без виданого у встановленому порядку дозволу;

-продовжує розміщуватись після закінчення терміну дії дозволу, у тому числі у випадку анулювання дозволу чи відмови у його продовженні;

-розміщується з недотриманням хоча б одного з визначених дозволом параметрів щодо формату, типу, розміру рекламного засобу та/або місце розташування якого не відповідає місцю, визначеному дозволом;

-розміщується на місцях, що перебувають у комунальній власності, без укладання відповідного договору з сільською радою, у тому числі у разі закінчення терміну дії договору або його дострокового розірвання.

складний  рекламний засіб – наземна конструкція загальна  площа    якого  більше  ніж  18  кв.м  або форму  якого  виготовлено  по    індивідуальному  проекту (нетипова, нестандартна  конструкція).

До складних рекламоносіїв відносяться також дахові установки;

соціальна  реклама – інформація будь-якого виду,  розповсюджена  в  будь-якій  формі,  яка  спрямована на  досягнення  суспільно  корисних  цілей,  популяризацію  загальнолюдських  цінностей  і  розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку.

1.5.  Терміни,  що  не  визначені в  цих  Правилах,  вживаються  у значенні  наведеному  в Законі України „Про  рекламу”  та  Типових правилах  розміщення  зовнішньої реклами, затверджених  постановою Кабінету Міністрів України.

 2. Типи рекламних засобів

2.1. До основних видів зовнішньої реклами відносяться:

стаціонарні рекламні засоби – рекламоносії, які характеризуються  незмінним місцем розміщення і  конструктивним рішенням у типовому   або   індивідуальному    виконанні.

Підрозділяються на наземні, навісні та розташовані на  будинках і спорудах;

тимчасові  рекламні  засоби – рекламоносії  зі  змінним  місцем розміщення, до яких відносяться виносні конструкції або ті,  що переміщуються фізичною   особою   в   рекламних цілях чи використовуються при проведенні рекламних акцій.

2.2. Типи рекламних засобів:

Брендмауери – навісні рекламоносії, які виконуються  у  вигляді банерів,  панно,  будівельних декоративно-сітчатих  огороджень, плакатів  гіперформату в жорсткому каркасі,  розташовуються  на фасадах  будинків,  споруд  або  закріплюються  на  будівельних  конструкціях   лісів  та  прикривають  будинки,  споруди, які ремонтуються, реконструюються, будуються чи демонтуються.

Бек-лайт  –  стаціонарна наземна конструкція формату  3  х  4м. Можуть  бути  як односторонні так і двухсторонні. Розміщення  в першій  зоні  зазначеної у п. 5.1 цих Правил –  заборонено.  За межами  першої  зони їх розташування проводиться відповідно до цих Правил.

Виносні  щитові  конструкції (мимоходи, штендери)  –  тимчасові рекламні  засоби, які розташовуються фізичними  або  юридичними особами, що рекламують  свої  товари, продукцію, послуги, виключно  під  час  їх  роботи  та  встановлюються  тільки   на тротуарах  вздовж фасаду будинків, споруд або в  одну  лінію  з деревами, "зеленою зоною".

Дахові   конструкції   –  різноманітні об’ємні або плоскі установки,   розташовані  повністю  або  частково  вище рівня карнизу споруди (будинку) або на даху.

Зупинковий комплекс, який містить у собі  елементи  зовнішньої реклами  (павільйон) - може бути розташований  у будь-якій частині міста,  відповідно  до  схеми  розташування зупинок транспорту загального користування.

Нестандартні  конструкції – встановлюються  згідно з цими  Правилами в залежності від кожного конкретного випадку.

Об’ємно-просторові рекламні конструкції – рекламоносії, виконані  виключно  за  індивідуальним  проектом, виходячи з містобудівних, функціонально-планувальних та естетичних особливостей оточуючого середовища.

Пілар, тумба – кругла чи багатогранна рекламна конструкція,  що стоїть окремо, з плоскими, вигнутими або випуклими  рекламними поверхнями.

Прапорні  композиції, парасолі, навіси –  рекламні  засоби,  що складаються з основи, одного або декількох флагштоків  (стійок) і м’яких полотнищ.

Рекламна акція – захід, направлений на збільшення об’ємів продаж  та  щоб  притягнути  увагу споживачів  до  продукції і зміцнити  положення юридичної або фізичної особи-підприємця на ринку.

Реклама  на елементах благоустрою – рекламні засоби,  розміщені на конструкціях    інженерних   споруд,   інших    елементах благоустрою,  які  використовуються  як  рекламоносії,  в  тому числі  на урнах, лавах, телефонних кабінах, малих архітектурних формах,  нестаціонарних об’єктах торгівлі  (наметах),  вуличних меблях тощо.

Реклама  на  повітряних кулях – реклама,  що  розташовується  у повітряному   просторі,   являє   собою   тимчасове    рекламне оформлення на період проведення святкових, тематичних заходів.

Рекламні   засоби,   що  переміщуються  фізичними особами – тимчасові  засоби  зовнішньої реклами, у  вигляді  спеціального вбрання  або одягнених на людину елементів зовнішньої  реклами, що  носяться  фізичними  особами з  ціллю  реклами  товарів  чи послуг.

Cіті-лайт  – об’єкт зовнішньої реклами, який представляє  собою стенд  (короб) з розміром однієї рекламної площі 1.2х18м.  Сіті  - лайт розміщується як окремо розташована конструкція так і на опорах. Вказані рекламоносії можуть розміщуватися в  будь-якій  частині населеного пункту.

Світлодіодні екрани  (електронні  табло)  –  призначені для  відтворення   зображення на площині екрану за рахунок випромінювання світла світлодіодів, ламп інших джерел світла.

Скроллери  –  динамічний  окремо  стоячий  рекламний  засіб  із  зміною зображень. Дозволяє послідовно демонструвати від 3-х  до 12-ти зображень на одній поверхні.

Стаціонарний щит – наземна рекламна конструкція формату 3х6  м  та  більше. Технічно  можуть бути з різними  кількостями сторін.  Використання  цього формату  в  першій  зоні  міста – заборонено.  За  межами  першої зони  розташування  проводиться відповідно до цих Правил.

 Транспаранти – перетяжки,  троли,  флаї  розміщуються  над проїжджою частиною   дороги  за   умови,   що нижній край рекламоносіїв повинен знаходитися на висоті не менше  5 м  від поверхні проїжджої частини дороги.

Тривіжин  (призматрон)  – вдосконалений  варіант  біл-борду,  з трьохгранними   призмами,   що повертаються та дозволяють розмістити три рекламних зображення.

Тріедр  –  (тригранний  сіті-лайт)  –  розміщення  даного  типу здійснюється аналогічно до розміщення конструкції  типу  "Сіті-лайт".

Трол  –  навісна конструкція розміром 4х 0,8м. Розміщується  на опорах  контактних мереж і опор зовнішнього освітлення  поперек руху транспорту за межами центра міста.

 3. Повноваження уповноваженої особи

3.1.1. До повноважень уповноваженої особи належить:

розгляд заяв юридичних та фізичних  осіб  -  підприємців на отримання дозволу, внесення змін, переоформлення та продовження строку його дії;

прийняття  рішення  про  встановлення  пріоритету  заявника  на місце  розташування  рекламного засобу за погодженням  з постійною комісією з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, торгівлі, побутового обслуговування, зв’язку, транспорту комунального та дорожнього будівництва сільської ради, його  продовження,  або відмову у встановленні такого пріоритету;

підготовка  і  подання в установленому порядку проекту  рішення виконавчого  органу   сільської ради на затвердження  щодо надання дозволу, відмови в наданні, або скасуванні його дії;

подання на підпис голові сільської ради,  реєстрація та видача дозволу на підставі  рішення виконавчого комітету  сільської ради;

ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних  засобів,   плану  їх  розміщення;

готує   подання  територіальним органам виконавчої влади у справах  захисту  прав  споживачів та іншим компетентним органам державним органам  про  усунення порушень  порядку розповсюдження та розміщення реклами;

реєструє та видає дозволи на підставі відповідних рішень виконавчого комітету сільської ради;

забезпечує контроль за дотриманням цих Правил;

надає фізичним та юридичним особам обов’язкові до виконання приписи про усунення порушень порядку розміщення зовнішньої реклами, а також Правил благоустрою території  сільської ради в частині утримання і забезпечення належного технічного стану та зовнішнього вигляду рекламних засобів; контролює виконання цих приписів;

доручає замовнику здійснити замовлення схем розміщення засобів зовнішньої реклами у випадку та в порядку, визначеному цими Правилами, та подає вказані схеми на затвердження до виконавчого комітету сільської ради;

здійснює інші повноваження, передбачені актами законодавства, цими Правилами, іншими актами органів місцевого самоврядування;

забезпечує виготовлення та/або розміщення соціальної реклами та інформації соціальної спрямованості.

3.1.2.  Уповноважена особа  не  може виступати заявником  на  розміщення зовнішньої реклами та одержувати дозвіл.

3.1.3.  У  процесі  регулювання діяльності з  розміщення  зовнішньої реклами  уповноваженою особою можуть залучатися на громадських  засадах представники  об'єднань, підприємств, які провадять  діяльність  у сфері реклами.

 3.2.  Семенівська  сільська рада :

3.2.1 Укладає договори з розповсюджувачами зовнішньої реклами на право тимчасового користування місцями для розташування рекламних засобів у випадках, передбачених цими Правилами;

3.2.2. Сільська рада  не  може виступати заявником  на  розміщення зовнішньої реклами та одержувати дозвіл.

 4. Загальні вимоги до розміщення зовнішньої реклами

 4.1. Розміщення зовнішньої реклами провадиться на підставі дозволів, які  видаються уповноваженою особою згідно з  рішенням  виконавчого органу сільської ради.

4.2. Рекламний засіб повинен маркуватися та містити найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, телефон, номер дозволу та термін його дії.

4.3.  Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення рекламного засобу. Після закінчення терміну дії дозволу, у разі не подання розповсюджувачем зовнішньої реклами заяви на його продовження - рекламний засіб у триденний термін демонтується.

4.4. У випадку проведення земельних робіт для встановлення рекламного засобу, що пов’язано з розкопуванням ґрунту, порушенням цілісності асфальтного покриття, власник конструкції укладає договір на тимчасове погіршення благоустрою та його відновлення з  сільською радою.

4.5. При видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами втручання у форму та зміст реклами забороняється.

4.6. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби здійснюється згідно з законодавством.

4.7. Встановлення нових навісних повітряних спеціальних рекламних конструкцій  (тролів,  флай-боксів  та  ін.)  будь-яких  форм   та розмірів  на опорах контактної мережі зовнішнього освітлення електропередач відповідно до норм Правил благоустрою території   сільської ради. 

4.8. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб), та з додержанням Правил благоустрою території  сільської ради.

4.9. Розміщення вивісок на території населених пунктів регулюються рішенням виконавчого комітету  сільської ради у затвердженому порядку.

4.10. Зовнішня реклама повинна відповідати вимогам встановленим Законами України „Про рекламу”, „Про благоустрій населених пунктів”.

  5. Порядок надання необхідних документів на отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

5.1. Для одержання дозволу юридична або фізична особа - підприємець надає уповноваженій особі заяву за встановленою  формою до якої  додаються:

фотокартка або комп'ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу, та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням;

5.2. Робочий орган протягом двох робочих днів з дня реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу за встановленою формою

У разі прийняття рішення про відмову у видачі дозволу робочий орган надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням підстав, передбачених законом.

Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить 10 робочих днів.

5.3. Відмова у встановлені пріоритету фізичній або юридичній особі (заявнику) може бути у разі:

 - подачі неповного комплекту документів;

- оформлення  поданих  документів не відповідає  встановленим вимогам;

 - на    вказане    місце   виданий   дозвіл   на розміщення  рекламоносія;

 - на вказане місце встановлений пріоритет;

 - відсутність технічної можливості установки конструкції;

 6. Погодження дозволу на розміщення зовнішньої реклами

 6.1. Дозвіл погоджується з власником місця або уповноваженим ним органом  (особами), де планується розташувати рекламний засіб;

На вимогу уповноваженої особи дозвіл погоджується з:

-Державною службою автомобільних доріг;

-Державтоінспекцією – у разі розміщення рекламоносія  на перехрестях,  біля  дорожніх  знаків,  світлофорів,  пішохідних переходів та зупинок  транспорту  загального  користування, уздовж автодоріг;

- відповідним органом містобудування та архітектури;

-утримувачем інженерних комунікацій у разі розміщення рекламоносія у межах охоронних зон цих комунікацій;

-  сільською радою у разі розміщення  рекламного  засобу  на об’єктах, що знаходяться  на обслуговуванні в  комунальному підприємстві.

Перелік органів та осіб, з якими погоджується дозвіл, є вичерпним. Погодження  дійсне  протягом  строку дії дозволу.

Зазначені органи та особи погоджують дозвіл протягом п’яти робочих днів з  моменту подачі звернення заявника. У разі відмови  у погодженні  дозволу  вказані органи (особи) у зазначений період надсилають заявникові вмотивоване повідомлення за   підписом уповноваженої особи відповідного органу.

Відмова у погодженні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

 7. Порядок надання дозволу (відмови у його наданні) на розміщення  зовнішньої реклами

7.1. Уповноважена особа протягом не більш як п’ятнадцяти робочих днів з дати  одержання належним чином оформлених двох примірників  бланку дозволу, готує і подає виконавчому комітету  сільської  ради пропозиції  та  проект  рішення про видачу дозволу  на  розміщення зовнішньої реклами.

7.2. Виконавчий орган на найближчих засіданнях виконавчого комітету сільської ради приймає рішення про надання дозволу або його відмову.

7.3.  У разі прийняття відповідного рішення про надання  дозволу, уповноважена особа протягом п’яти  робочих  днів готує та подає на  підпис голові сільської ради обидва примірники дозвільного документа та скріплює їх печаткою.

Перший   примірник  дозволу  видається  заявникові,  а  другий   - залишається  в уповноваженої особи для обліку  та  контролю.  Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації.

7.4. При відмові у наданні дозволу уповноважена особа письмово інформує заявника протягом п'яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення  виконавчим органом   сільської ради  із  зазначенням номеру і дати вказаного рішення.

7.5.   У наданні дозволу може бути відмовлено у разі, коли:
— оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;
— у поданих документах виявлені явно неправдиві відомості.
Перелік підстав для відмови у наданні дозволу є вичерпним.
Рішення про відмову у наданні дозволу може бути оскаржене в порядку, встановленому законодавством.
7.6 Дозвіл надається строком на п’ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві.
Дозвіл на розміщення рекламного засобу в районі існуючого будівельного майданчика надається на термін до закінчення будівництва.
7.7. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламного засобу.
7.8 У процесі надання дозволів забороняється проведення тендерів (конкурсів).
7.9 Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п’ятиденний строк зобов’язаний подати робочому органу фотокартку місця з розташованим рекламним засобом (розміром 9×13 сантиметрів) для визначення відповідності встановленої конструкції узгодженому рекламного засобу.
У разі невідповідності пред’явленого рекламного засобу раніш узгодженому проекту, конструкція підлягає демонтажу згідно з діючим законодавством.

8. Порядок переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами
8.1. Якщо протягом строку дії дозволу виникла потреба у зміні технологічної схеми рекламного засобу (без зміни розміру конструкції), розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до  сільської ради з письмовою заявою у довільній формі про внесення в дозвіл відповідних змін.


До заяви додається:
— технічна характеристика змін у технологічній схемі рекламного засобу;
— фотокартка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням.
Виконавчий комітет  протягом не більш як п’ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації заяви розглядає її і визначає відповідні органи (особи), з якими розповсюджувачу необхідно узгодити зміни у технологічній схемі рекламного засобу. Після узгодження зміни виконавчий комітет  вносить відповідні зміни у дозвіл.
Відмова у зміні технологічної схеми рекламного засобу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.
8.2. У разі зміни розміру рекламного засобу дозвіл надається у порядку, встановленому цими Правилами.
8.3. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, сільська рада  семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами.
У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва сільська рада  надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце.
У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.
Відшкодування витрат, пов’язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.
Плата за надання робочим органом послуг, пов’язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці при наявності містобудівної можливості.
У разі виникнення містобудівної необхідності в освоєнні земельної ділянки під будівництво будинків, споруд, елементів вуличного обладнання та під виконання благоустрою села (організація та улаштування скверів, парків, пам’ятників та пам’ятних знаків з прилеглої до них територією та інш.) на місці розташування рекламного засобу, що зумовлює необхідність в закінченні терміну дії дозволу та демонтажу рекламного засобу (в разі неможливості його перенесення), Виконавчий комітет  повідомляє про це рекламорозповсюджувачу зовнішньої реклами письмово з відповідним обґрунтуванням та готує проект рішення виконкому про скасування дозволу до закінчення строку дії розміщення рекламної конструкції згідно з розділом 7 Правил.
8.4.Строк дії дозволу продовжується на підставі:
— заяви, яка подається до виконавчого комітету  розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній формі не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу;
— у разі відсутності заборгованості по сплаті за розміщення рекламної конструкції згідно з раніш укладеним договором;
— у разі відповідності рекламної конструкції містобудівним вимогам.
Продовження строку дії дозволу фіксується робочим органом в журналі реєстрації з внесенням відповідних змін у дозвіл на підставі рішення виконкому сільської ради.
8.5. У такому ж порядку продовжується строк дії дозволів, наданих до набрання чинності цими Правилами.
8.6. Відмова у продовженні строку дії дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.
8.7. По закінченні строку дії дозволу (якщо не було подано заявки на продовження строку дії дозволу згідно з п. 7.4) власник повинен у триденний термін демонтувати рекламну конструкцію власними силами і за свій рахунок.
8.8. У разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою дозвіл підлягає переоформленню.
Особа, яка набула право власності на рекламний засіб, протягом одного місяця з дня виникнення права власності на нього звертається до Робочого органу із заявою у довільній формі про переоформлення дозволу.
8.9. До заяви додаються:
— документ, який засвідчує право власності на рекламний засіб;
— оригінал зареєстрованого дозволу;
— письмове погодження власника місця розташування рекламного засобу або уповноваженого ним органу (особи);
— копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи — підприємця;
— банківські реквізити, ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податків, зборів та інших обов’язкових платежів.
Переоформлення дозволу здійснюється тільки у разі відсутності заборгованості по раніше укладених договорах на надання місць для розміщення зовнішньої реклами у обох сторін.
8.10. Переоформлення дозволу фіксується в журналі реєстрації з внесенням відповідних змін у дозвіл на підставі рішення виконавчого комітету сільської ради.
Відмова у переоформленні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

 9.Скасування дозволу до закінчення строку дії розміщення рекламної конструкції

9.1. Дозвіл скасовується до закінчення строку дії на підставі рішення виконавчого органу сільської ради:
— за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами;
— у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців;
— непереоформлення дозволу в установленому порядку;
— у разі невиконання платіжних зобов’язань протягом 3-х місяців поспіль по укладених договорах на надання місць для розміщення зовнішньої реклами;
— у разі виникнення містобудівної необхідності в освоєнні земельної ділянки, що зумовлює необхідність в закінченні терміну дії дозволу на розміщення рекламної конструкції та її демонтажу.
Перелік підстав для скасування дозволу є вичерпним.
9.2. Рішення про скасування дозволу фіксується в журналі реєстрації та надсилається  розповсюджувачу зовнішньої реклами.
Рішення про скасування дозволу може бути оскаржене в порядку, встановленому законодавством.

 10. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів

10.1. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у сільській комунальній власності, здійснюється по договору .
Площа місця розташування рекламного засобу визначається Методикою розрахунку площі місця розташування рекламних засобів та плати за тимчасове користування місцями, які перебувають у сільській комунальній власності.
10.2. Плата за тимчасове користування місцем, що перебуває у державній або приватній власності, здійснюється на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою).
10.3. Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами.
10.4. Соціальна реклама може розміщуватися на рекламних конструкціях, встановлених згідно з цими Правилами, відповідно до звернень державних органів, органу місцевого самоврядування та його виконавчого органу про розміщення соціальної реклами та за згодою рекламорозповсюджувачів.
Соціальна реклама може розміщуватися на рекламних конструкціях, встановлених згідно з цими Правилами, за ініціативою рекламорозповсюджувачів у відповідності до погодженого з робочим органом соціальним сюжетом.
Соціальна реклама не повинна містити посилань на конкретний товар та/або його виробника, на рекламодавця, на об’єкти права інтелектуальної власності, що належать виробнику товару або рекламодавцю соціальної реклами.
Звіт про фактичне розміщення соціальної реклами та копії звернень про її розміщення надаються рекламорозповсюджувачем до виконачого комітету  для здійснення перерахунку сплати до сільського бюджету.

11. Загальні вимоги до розміщення спеціальних конструкцій та реклами на них
11.1. Розроблення необхідної технічної документації рекламного засобу (проект) здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями у відповідності до чинного законодавства.                                                                 Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.
Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється згідно з технічними умовами відповідних служб та відповідно до вимог, передбачених законодавством.
Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.
Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з Державтоінспекцією за умови забезпечення видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та невідтворювання зображення дорожніх знаків.                                                                                                                                         11.2. Освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків.
11.3. Фундамент окремо встановлених щитових конструкцій повинен заглиблюватися до рівня землі, в окремих випадках, коли фундамент наземної конструкції виступає над поверхнею землі, він повинен бути декоративно оформлений згідно з ескізним проектом, узгодженим робочим органом.
11.4. На опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою Державтоінспекції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі.
11.5. Нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття.
У місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.
11.6. Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.
11.7. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством. Розповсюджувач зовнішньої реклами повинен за свій рахунок усувати всі дефекти, що виникають в процесі експлуатації спеціальних конструкцій.
11.8. Розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам’яток, в межах об’єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду.
11.9. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на рекламних засобах ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років.
 Мова реклами визначається згідно із Законом України «Про рекламу».
11.10 Забороняється розташовувати рекламні засоби:
— на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;
— у населеному пункті на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.
Перелік обмежень та заборон щодо розміщення зовнішньої реклами, встановлений у розділі 4 цих Правил, є вичерпним.

12. Містобудівні вимоги до розміщення спеціальних конструкцій для розміщення реклами
12.1. Можливість розташування, розміри і форма конструкцій визначаються у кожному конкретному випадку робочим органом виходячи з містобудівної ситуації.
Рекламорозповсюджувачами можуть бути розроблені Проекти комплексного розміщення засобів зовнішньої реклами на окремих вулицях, села з урахуванням характеру забудови, охоронних зон, містобудівної ситуації тощо для узгодження у встановленому порядку.
 У випадку розміщення декількох рекламних конструкцій в одному напрямку тип, габарити та інтервали між ними (конструкціями) повинні бути ідентичними.
Виходячи з містобудівної ситуації, наземні окремо розташовані спеціальні конструкції бажано виконувати з використанням рекомендованих типових розмірів, визначених у п.п. 12,2-12.3
12.2. Рекламні конструкції 6.0×3.0 м виконуються односторонніми або двосторонніми, бажано з підсвітленням. У випадку, коли конструкція одностороння, виконується зашивання зворотної сторони суцільною площиною. Уздовж вулиць та доріг місцевого значення рекламні конструкції розміром 6.0×3.0 м повинні розміщуватися з дотриманням інтервалу не менше 60.0 м.
Рекламні конструкції розміром 6.0×3.0 м, що розміщуються над проїжджою частиною вулиць і доріг, повинні розміщуватися з дотриманням інтервалу не менше 80.0 м.
Світлові рекламні конструкції розміром 1.2×1.8 м виконуються двосторонніми. Розміщення конструкцій передбачається у зеленій зоні, між проїжджою частиною вулиці та тротуаром. При розміщенні декількох рекламних конструкцій в одному напрямку відстань між ними повинна бути не менше 25.0 м з урахуванням існуючого інтервалу опор електромережі.
 Рекламні конструкції розміром 2.0×3.0 м виконуються вертикальними, двосторонніми, бажано із зовнішнім або внутрішнім підсвітленням.
Рекламні конструкції розміром 4.0×3.0 м виконуються односторонніми або двосторонніми бажано з внутрішнім або зовнішнім підсвітленням.
Об’ємно-просторові рекламні конструкції виконуються виключно за індивідуальними проектами, виходячи з містобудівної ситуації.
12.3.Рекламні конструкції, що розміщуються на опорах електромережі, бажано виконувати двосторонніми, з внутрішнім підсвітленням, з використанням рекомендованих типових розмірів: 1.2×1.8 м, 0.8×1.5 м, 0.8×2.5 м,- у вертикальному виконанні; 3.0×0.6 м, 2.0×0.4 м — у горизонтальному виконанні і розміщуватися не більше двох на одній опорі.
 Рекламні конструкції на розтяжках між опорами електромережі виконуються максимальним розміром 5.0×0.7 м на жорсткій рамі, бажано двосторонніми.
 Кругові рекламні конструкції на опорах електромережі виконуються загальною площею не більше 2.5 кв.м та розміщуються на висоті не менш 1 м від рівня землі.
12.4. Об’ємні рекламні конструкції на дахах будинків та споруд виконуються з внутрішнім підсвітленням. Можливість розміщення визначається окремо по кожному місцю за умови розробки технічної документації спеціалізованою організацією.
 Рекламні конструкції на фасадах будинків та споруд розміщуються у відповідності з узгодженими індивідуальними проектами, розробленими з урахуванням архітектурних особливостей будинків.
12.5 Нетрадиційні види реклами і спеціальних конструкцій (тенти, повітряні кулі, аеростати тощо), як правило, являють собою тимчасове оформлення, що розміщується на період проведення різного роду культурно-масових заходів (виставки, шоу, рекламні кампанії тощо) та не потребують узгодження з   сільською радою.
12.6 Афіші культурних та розважальних заходів, шоу, концертів, фестивалів, конкурсів, ярмарків, виставок, циркових програм тощо мають комерційний характер, розглядаються як реклама. Афішна реклама розміщується тільки на конструкціях, спеціально передбачених для її розміщення.
12.7. Розмiщення рекламних спеціальних конструкцій на термiн до 30 днiв здійснюється на підставі узгоджень робочого органу, Державтоінспекції, власника місця розташування рекламної спеціальної конструкції та договору, укладеного з сільською радою.
12.8. Розмiщення рекламно-iнформацiйної вивiски про особу або про її продукцiю на фасаді будинку, бiля входу (в’їзду), де ця особа займає примiщення, здiйснюється без отримання дозволу, встановленого цими Правилами. Вивіска мiстить iнформацiю про зареєстроване найменування особи, включаючи герби, емблеми, знаки для товарiв і послуг та iнформацiю про роботу пiдприємства, у тому числi режим роботи, повне юридичне найменування пiдприємства, профiль дiяльностi (якщо це не випливає з назви).
12.9. Тимчасові виносні спеціальні конструкції повинні: мати габарити не більше 0.9×0.7 м, виноситись тільки під час роботи суб’єкта господарювання, розміщуватися безпосередньо біля входу, у межах відведеної земельної ділянки. Забороняється розміщувати тимчасові виносні спеціальні конструкції у пішохідній зоні.

13. Контроль за дотриманням Правил та відповідальність за їх порушення

13.1. Контроль за додержанням цих Правил здійснює виконавчий комітет сільської ради.
13.2. У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами уповноважена особа  виконавчого комітету, який здійснює контроль за додержанням цих Правил, звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою про усунення порушень у визначений строк.
У разі невиконання цієї вимоги орган, який здійснює контроль, подає інформацію спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
13.3. Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цих Правил, несе відповідальність згідно із чинним законодавством.

14. Порядок демонтажу спеціальних конструкцій, призначених для розміщення реклами
14.1. Демонтажу згідно з цими Правилами підлягають:
а) спеціальні конструкції, власника яких встановити неможливо;
б) самовільно розміщені спеціальні конструкції (у разі відсутності дозволу);
в) спеціальні конструкції, термін дії дозволу на розміщення яких закінчився;
г) спеціальні конструкції, що створюють у разі їх неналежної експлуатації загрозу життю або здоров’ю людей та (або) заподіянню шкоди майну третіх осіб;
д) спеціальні конструкції, дозвіл яких скасовується до закінчення строку дії розміщення згідно з пунктами 8.3, 9.1 Правил.
14.2. У випадках, встановлених підпунктами б), в), г), демонтаж спеціальних конструкцій повинен бути проведений розповсюджувачем зовнішньої реклами самостійно за власний рахунок та власними силами у термін, вказаний у попередженні  сільською радою згідно з додатком 8.
14.3. Попередження про усунення порушень порядку розміщення зовнішньої реклами направляються сільською радою розповсюджувачам зовнішньої реклами в письмовій формі поштою або вручаються уповноваженим представникам розповсюджувачів зовнішньої реклами особисто, під підпис.
14.4. Якщо розповсюджувачем у зазначений у попередженні термін були усунені порушення Правил розміщення зовнішньої реклами на території  сільської ради, про що останній повідомив у письмовій формі  , то демонтаж спеціальних конструкцій не проводиться.
14.5. У разі неможливості встановлення власника спеціальної конструкції чи невиконання у зазначений термін вимог попередження сільської ради  про усунення порушень Правил розміщення зовнішньої реклами, Сільська рада готує щодо факту встановлених порушень та надає пропозиції до проекту відповідного рішення сільської ради, яким визначається перелік спеціальних конструкцій, що підлягають демонтажу із зазначенням місця розташування спеціальних конструкцій, терміну проведення демонтажу та виконавця демонтажу. Сільська рада на черговому засіданні розглядається та приймається відповідне рішення про демонтаж спеціальних конструкцій.
14.6. На підставі рішення  сільської ради, проводиться демонтаж спеціальних конструкцій. Виконавчий комітет  направляє повідомлення про проведення демонтажу власнику спеціальної конструкції у письмовій формі. Демонтаж спеціальної конструкції здійснюється без направлення повідомлення, якщо власник спеціальної конструкції або його адреса невідомі.
У разі необхідності під час проведення демонтажу можуть бути присутні: власник спеціальної конструкції, представник сільської ради, представники державних органів, служб та організацій.
Про проведений демонтаж складається та підписується особами, що були присутні при його проведенні, акт проведення демонтажу спеціальних конструкцій за формою згідно з додатком 9. Акт проведення демонтажу спеціальних конструкцій складається у 2-х примірниках, один з яких залишається в сільській раді, другий передається власнику спеціальної конструкції.
14.7. Демонтаж спеціальних конструкцій згідно з цими Правилами може здійснюватися без рішення  сільської ради та направлення повідомлення рекламорозповсюджувачу у випадках, коли експлуатація самовільно розміщеної спеціальної конструкції створює аварійну ситуацію, загрожує життю і здоров’ю людей, може заподіяти шкоду майну третіх осіб на підставі акта огляду технічного стану спеціальної конструкції за формою згідно з додатком 10. Акт огляду технічного стану спеціальної конструкції складається  виконавчим  комітетом  сільської ради та інспекції Держархбудконтролю та підписується всіма присутніми особами.
14.8. Власник спеціальних конструкцій має право на повернення демонтованих спеціальних конструкцій після звернення до комунального підприємства, організацій та установи, що проводила демонтаж, на підставі таких документів:
а) заяви на ім’я директора чи уповноваженої особи про повернення спеціальних конструкцій;
б) документа, що підтверджує майнове право на конкретну демонтовану спеціальну конструкцію;
в) документа, що підтверджує оплату вимушених витрат організації або комунального підприємства, що проводили демонтаж, пов’язаних з демонтажем спеціальних конструкцій та їх зберіганням;
г) документа, що підтверджує право особи на одержання демонтованих спеціальних конструкцій.
14.9. У разі необхідності спірні питання вирішуються в судовому порядку.

Секретар сільської ради                                                              В.М. Жеребко

 

 

Затверджені рішенням сесії Семенівської сільської ради
№ 36-05-07 від 29 лютого 2016р.

ПРАВИЛА 
благоустрою території сіл Семенівка та Леляки
Баришівського району Київської області 

1. Загальні положення

Правила благоустрою території сіл Семенівка та Леляки Баришівського району Київської області (далі – Правила) розроблені з врахуванням законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про благоустрій населених пунктів”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про відходи”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, інших законів та нормативних актів України, які регулюють правовідносини у сфері благоустрою населених пунктів.

Дія цих Правил поширюється на правовідносини, що виникають у сфері благоустрою сіл і спрямовується на створення сприятливого для життєдіяльності мешканців сіл довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя місцевого населення.

Суб’єктами правовідносин з питань благоустрою території сіл, згідно з цими Правилами, є органи місцевого самоврядування, юридичні особи незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування, фізичні особи-підприємці, громадяни, що в них проживають та/або мають у власності земельні ділянки чи інші об’єкти нерухомого майна.

Рішення сесії Семенівської сільської ради, щодо благоустрою сіл є обов’язковим для виконання суб’єктами правовідносин з питань благоустрою території сіл. Благоустрій здійснюється в обов’язковому порядку на всій території сіл Семенівка та Леляки.

Управління у сфері благоустрою села здійснює виконавчий комітет Семенівської сільської ради.

Загальносільським санітарним днем на території Семенівської сільської ради встановлюється кожний четвер тижня.   

2. Забезпечення прав громадян у сфері благоустрою території сіл

Громадяни мають право на вільний доступ до Правил, на участь в обговоренні проекту Правил, внесення до них змін та на участь у розробці і здійсненні заходів з благоустрою території сіл.

Обговорення проекту Правил громадськістю здійснюється шляхом публічних обговорень та оприлюднення їх через наглядну агітацію.

Внесення змін до Правил  здійснюється сесією Семенівської сільської ради у встановленому законодавством порядку.

При внесенні змін до Правил зберігаються вимоги щодо їх громадського обговорення і розгляду пропозицій та зауважень до них.

3. Повноваження місцевих депутатів у сфері благоустрою території сіл

3.1. Місцеві депутати мають право:

 • вносити в установленому порядку на розгляд Семенівської сільської ради пропозиції з питань благоустрою сіл;
 • організовувати участь населення у виконанні робіт з благоустрою сіл;
 • здійснювати самоврядний контроль за дотриманням Правил благоустрою сіл;
 • інформувати населення про здійснення заходів з благоустрою сіл;
 • вирішувати інші питання у цій сфері відповідно до вимог чинного законодавства.

 4. Порядок здійснення благоустрою та утримання території об’єктів благоустрою

4.1. До організації благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою залучаються суб’єкти правовідносин з питань благоустрою території сіл.

4.2. Межі об’єктів благоустрою та прилеглих територій визначаються виконавчим комітетом сільської ради.

4.3 Території, які не відносяться до комунальної власності територіальної громади, утримуються в належному стані їх власником, або уповноваженою власником особою.

4.4. Роботи з нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єктів благоустрою виконуються лише за умови отримання дозволу у Баришівському районному відділі архітектури та містобудування і за погодженням з виконавчим комітетом Семенівської сільської сільської ради.

4.5. Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем цієї ділянки.

Власник або користувач присадибної ділянки повинен забезпечувати належне утримання території земельної ділянки загального користування,  прилеглої до його присадибної ділянки, на відстані 15 метрів.

4.6. Прибирання та благоустрій прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків та належних до них господарських будівель і споруд, утримання території земельної ділянки загального користування прилеглої до прибудинкової території на відстані 15 метрів, проводиться мешканцями квартир цих будинків

4.9. Благоустрій присадибних ділянок, на яких розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік або передані в комунальну власність як безхазяйні, проводяться за рахунок місцевого бюджету за окремим договором виконання цих робіт.

5. Заходи з благоустрою території сіл

Благоустрій території сіл здійснюється наступним чином:

5.1 На початку року розробляються і затверджуються виконавчим комітетом сільської ради заходи з благоустрою сіл на поточний рік.

5.2. В заходах з благоустрою передбачаються конкретні обсяги робіт, які підлягають обов’язковому виконанню всіма суб’єктами правовідносин з питань благоустрою території сіл.

5.3. Заходи, спрямовані на благоустрій, виконання робіт з ремонту та реконструкції об’єктів внутрішньогосподарського користування, озеленення, утримання в належному стані територій, що належать на праві власності суб’єктам правовідносин з питань благоустрою території сіл, фінансуються за їх власний рахунок.

5.4. Благоустрій прибудинкових територій об’єктів нового будівництва, реконструкції і капітального ремонту будівель та споруд  здійснюється за рахунок коштів забудовників.

5.5. Благоустрій прибудинкової території власника житлового будинку здійснюється за рахунок власника цього будинку.

5.6. Суб’єкти правовідносин з питань благоустрою території сіл можуть на добровільних засадах здійснювати внески на фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту до благодійного фонду сільської ради.

5.7. Відповідальність за виконання затверджених заходів з благоустрою сіл у повному обсязі несе виконавчий комітет сільської ради.

6. Вимоги до впорядкування території сіл

6.1 Права суб’єктів правовідносин у сфері благоустрою населеного пункту:

 • брати участь у розробленні програм соціально-економічного та культурного розвитку населеного пункту і заходів з благоустрою їх територій;
 • вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території села або призводить до її нецільового використання;
 • вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю або здоров’ю громадян, їх майну та майну юридичної особи,
 • брати участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових, реконструйованих та капітально відремонтованих об’єктів благоустрою;
 • вносити на розгляд сільської ради пропозиції щодо поліпшення благоустрою села.

6. 2 Суб’єкти правовідносин у сфері благоустрою населеного пункту зобов’язані:

 • утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку;
 • утримувати в належному стані закріплені за ними об’єкти благоустрою та прилеглі території;
 • усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою і прилеглих територіях за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;
 • усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою та прилеглих територіях наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;
 • у процесі утримання  об’єктів благоустрою дотримуватись відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи  щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані;
 • відшкодовувати збитки, завдані ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України. 

6.3 Права та обов’язки громадян у сфері благоустрою території сіл

6.3.1. права:

 • користуватись об’єктами благоустрою села;
 • брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою села;
 • вносити на розгляд виконавчого комітету та сільської ради пропозиції з питань благоустрою села;
 • отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території села та внесення змін, а також роз’яснення їх змісту;
 • брати участь у здійсненні заходів з благоустрою села, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів, тротуарів і пішохідних доріжок, інших об’єктів благоустрою;
 • вимагати негайного виконання робіт з благоустрою села у разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю, здоров’ю або майну громадян;
 • звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров’ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності власників об’єктів благоустрою.

6.3.2 обов’язки:

 • утримувати в належному стані власне подвір’я, прибудинкову територію і суміжний з ними тротуар, пішохідну доріжку та відповідну частину дорожнього полотна;
 • дотримуватись правил благоустрою території села;
 • не порушувати права і законні інтереси інших суб’єктів благоустрою села;
 • проводити щотижнево санітарний день очищення, прибирання, підмітання тощо подвір’я, тротуару, пішохідної доріжки та вулично-дорожньої мережі комунальної власності територіальної громади села;
 • своєчасно скошувати або іншими методами знищувати бур’яни на присадибній, прибудинковій та прилеглій до них придорожній території;
 • складувати побутові відходи, опале листя, органічні рештки тощо в індивідуальних господарствах на території присадибної ділянки у компостних ямах або купах для подальшого використання їх як органічного добрива;
 • споруджувати туалети і зберігати гній на відстані не менше 30 метрів від джерел питної води;
 • утримувати сторожових собак на прив’язі або без прив’язі лише в закритих дворах, щоб виключити можливість їх загрози здоров’ю громадян;
 • на добровільних засадах здійснювати фінансування заходів з благоустрою населеного пункту, а також вулиць та прибудинкових територій за місцем проживання;
 • за власні кошти утримувати в належному стані місця поховання близьких та рідних на кладовищах, видаляти аварійно небезпечні дерева біля могил;
 • тверді побутові відходи упаковувати в целофанові кульки та розміщати в місцях для організованого вивозу.

6.4. На території сіл забороняється:

 • складувати на території земельної ділянки загального користування на відстані 15 метрів від присадибної ділянки, відходи, сіно, солому, гілки, деревину, дрова, листя, сміття, гній;
 • вивозити і вивантажувати відходи, траву, гілки, деревину, листя, сміття, використану тару, зокрема пляшки, виготовлені з полімерних матеріалів в не відведених для цього місцях;
 • засмічувати папером, недопалками, ганчір’ям, пляшками, поліетиленовими пакетами, іншими відходами та предметами вулиці, громадські місця;
 • псувати газони, пошкоджувати і самовільно вирубувати поодинокі дерева, зелені насадження;
 • руйнувати, псувати вулично-дорожню мережу, дорожні знаки, інші об’єкти благоустрою села;
 • випалювати суху природну рослинність або її залишки
 • вивішувати об’яви на стінах будинків та інших споруд, автобусних зупинках, опорах зовнішнього освітлення, деревах та встановлювати реклами і оголошення у не відведених для цього місцях;
 • мити автомобілі, мотоцикли, мопеди та інші транспортні засоби на прибудинкових територіях, в інших громадських місцях, на берегах водойм;
 • здійснювати проїзд по асфальтовому покриттю тракторів на гусеничному ходу;
 • порушувати тишу на вулицях, житлових будинках та інших громадських місцях у заборонений час (з 22-00 до 8-00), а також порушувати громадський спокій шляхом використання гучномовців та потужних освітлювальних приладів;
 • порушувати права і законні інтереси громадян та інших суб’єктів благоустрою населеного пункту;
 • самовільно підключатися до електромережі зовнішнього освітлення та споживати електроенергію без приладів обліку.

6.5 Організація утримання зелених насаджень на території села

Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах населеного пункту під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв.

Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом та сухостійних дерев, здійснюється за рахунок бюджетних коштів незалежно від підпорядкування об’єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або оренду – за рахунок коштів їх власників або користувачів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку за умови, що на час передачі земельної ділянки у власність було проведено детальне обстеження зелених насаджень розташованих на земельній ділянці і до місцевого бюджету внесена відновна вартість зелених насаджень, що підлягають видаленню.

Видалення зелених насаджень здійснюється згідно з “Порядком видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045.

Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними в межах села є:

 • на об’єктах комунальної власності – місцеві депутати;
 • на територіях юридичних та фізичних осіб - відповідні посадові особи;
 • на приватних садибах і прилеглих ділянках – їх власники або користувачі.

Негайне видалення пошкоджених дерев або кущів у процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійних та надзвичайних ситуацій, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю громадян чи майну громадян та/або юридичних осіб, може здійснюватися підприємствами, організаціями, установами власними силами або спеціалізованими організаціями згідно із замовленням та оплатою за виконані роботи з подальшим оформленням ордера на видалення зелених насаджень.

Проведення робіт з озеленення та видалення зелених насаджень на території населеного пункту здійснюються тільки за умови погодження з виконавчим комітетом Семенівської сільської ради.

Охорона зелених насаджень сіл Семенівка та Леляки є громадським обов’язком кожного жителя. Усі громадяни повинні підтримувати чистоту, порядок в рідному селі, бережливо відноситися до зелених насаджень.

7. Фінансування заходів з благоустрою сіл

Фінансування заходів з благоустрою території сіл Семенівка та Леляки, утримання та ремонт об’єктів благоустрою здійснюється за рахунок коштів їх власників або користувачів, а також за рахунок пайових внесків власників будівель і споруд, розміщених на території об’єкта благоустрою, інших передбачених законом джерел фінансування.

8. Перелік установлених заборон на використання земельних ділянок об’єктів благоустрою забороняється:

 • самовільне зайняття земельних ділянок;
 • невиконання вимог щодо використання земель за цільовим призначенням;
 • невиконання умов знімання, збереження і нанесення родючого шару грунту;
 • виконувати земляні, будівельні та інші спеціальні роботи без дозволу, виданого в установленому законодавством порядку;
 • пошкоджувати тверде покриття доріг та тротуарів, а також самовільно втручатися в інженерні мережі ;
 • вивозити і звалювати у не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя та інше сміття та влаштовувати стихійні звалища;
 • складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;
 • самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, точки торгівлі з лотків, автомобілів і причепів, столиків, візків у невідведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу, малих архітектурних форм;
 • випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у невідведених для цього місцях;
 • розпалювати багаття, спалювати сміття, листя, гілки дерев та відходи виробництва тощо;
 • кидати сміття, папір, тару на вулицях, площах, інших громадських місцях, а також спалювати сміття в контейнерах та урнах;
 • захаращувати придорожні території предметами і матеріалами, які негативно впливають на естетичний вигляд територій;

 9.    Самоврядний контроль за дотриманням Правил благоустрою території сіл Семенівка та Леляки

9.1. Самоврядний контроль у сфері благоустрою території села здійснюють Семенівська сільська рада та її виконавчий комітет.

Самоврядний контроль за станом благоустрою території села здійснюється шляхом:

 • проведення перевірок територій;
 • розгляду звернень юридичних, фізичних осіб та громадян;
 • участі в розробці та громадському обговоренні проектів благоустрою села і внесення відповідних пропозицій на розгляд сесії Семенівської сільської ради;
 • подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів та цих Правил.

10.    Відповідальність за порушення Правил благоустрою території сіл Семенівка та Леляки

 До відповідальності за порушення цих Правил, відповідно до вимог чинного законодавства, притягаються особи винні у:

 • порушенні Правил благоустрою території сіл Семенівка та Леляки (стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення);
 • знищенні або пошкодженні зелених насаджень або інших об’єктів озеленення (стаття 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення);
 • порушенні правил тримання собак і котів (стаття 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення);
 • порушенні вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях ( стаття 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення);
 • самовільному зайнятті території (частини території) об’єкта благоустрою села (стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення);
 • руйнуванні чи псуванні вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів благоустрою населеного пункту (стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Відповідальність за виконання цих Правил покладається на громадян, керівників та службових осіб юридичних та фізичних осіб, розташованих на території сіл.


 

              Секретар Семенівської сільської ради                                                                            В. М. Жеребко


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *